h

Vzdelávanie

VZDELÁVANIE

EIBOARD Education Solution je inteligentné riešenie v triede, ktoré v rámci učebných osnov vzdelávania zahŕňa nový a inovatívny spôsob vyučovacieho procesu a prednášky s implementáciou moderných informačných komunikačných technológií s cieľom zvýšiť inovácie a spoluprácu vo vyučovacom procese, zaistiť lepšiu komunikáciu medzi učiteľmi a študentmi a zvýšiť celkovú efektivitu vzdelávania. Je to tiež inteligentný spôsob výučby zameraný na študentov, postavený tak, aby umožňoval interaktívne vzdelávanie.

Pomáhať učiteľom

• Obohatiť plánovanie vyučovacích hodín a skúsenosti učiteľov v triede.

Zaujať študentov tak, aby bolo učenie zábavné.

Posilniť skúsenosti študentov v triede diverzifikáciou vzdelávacích aktivít.

Zlepšiť výsledky vzdelávania študentov, špecifické pre predmet a v širšom kontexte.

Umožniť učiteľom integrovať technológiu do svojich tried.

Pomoc študentom

Byť prospešný pre všetky typy študentov

Naučiť sa ľahko pomocou moderných technológií

K aktívnej účasti na výučbe

Interakcia s učiteľmi pomocou ručných inteligentných terminálov v triedach

Zhodnotiť vyučovací proces po vyučovaní

Pomáhať rodičom

Aby vedeli, čo sa ich deti naučili v triede, a poskytli pomoc na kurzoch

Dozvedieť sa viac o podmienkach vzdelávania svojich detí